Stichting Franz Pfanner Huis – Podium Pfanner

 

Stichting Franz Pfanner HuisFranz Pfannerhuis

Stichting Franz Pfanner Huis is op 23 januari 2001 opgericht om activiteiten op het gebied van cultuur, kuur en natuur in mondiaal perspectief te organiseren. De activiteiten hebben min of meer te maken met de sociale-maatschappelijke ontwikkelingen hier en elders in de wereld. Op deze manier zijn de activiteiten verbonden met de missionaire opdracht van de Congregatie Mariannhill en vinden zij op een nieuwe manier uitdrukking. Kortom het Franz Pfanner Huis staan niet los van het verhaal en de geschiedenis van Mariannhill en Missiehuis St. Paul Arcen. Dit verhaal wordt gevoed vanuit geloof en idealisme, met wijze woorden, muziek, kunst en is verbonden met (het ritme van) de natuur, opdat ook anderen daar aan deel mogen hebben.

De stichting heeft tot 1-1-2023 als thuisbasis gehad het in 2000 gerenoveerde Franz Pfanner Huis op Park Klein Vink te Arcen (zie foto). Tot 2004 bestond het programma aanbod vooral uit exposities. Vanaf 2004 is het aanbod uitgebreid met licht klassieke concerten door kleine koren en muziekgezelschappen. Het gebruik van deze voormalige kapel uit 1911 is door de eigenaar van Park Klein Vink (Roompot) per 1-1-2023 opgezegd. Roompot gaat het Franz Pfanner Huis onder een andere naam gebruiken voor eigen doeleinden.

 

Podium Pfanner

Vanaf 2023 wordt door de stichting afhankelijk van de activiteit gebruik gemaakt van verschillende locaties. De concerten zullen onder de naam Podium Pfanner voortaan vooral plaatsvinden in de foyer van gemeenschapshuis De Schans (MFA De Schans) te Arcen. Voor deze naam is gekozen, omdat het goed aangeeft wat we doen en waar we vanaf komen. De meditatiebijeenkomsten worden georganiseerd in de kapel van Missiehuis St. Paul, Mariannhilldreef te Arcen. Ook worden enkele buitenactiviteiten gehouden.

Vooralsnog worden er geen exposities meer gehouden, omdat er helaas geen geschikte en betaalbare accommodatie gevonden is. Mogelijk ontstaan kansen om terug te keren naar Klein Vink en naar een bredere programmering op het moment dat de huidige kloosterkapel na toekomstig vertrek van de huidige bewoners van het Missiehuis door de volgende eigenaar (Limburgs Landschap) een nieuwe en hopelijk voor ons een culturele bestemming zal krijgen. 

 

Franz Pfanner

Onze stichting is genoemd naar de stichter van de missiecongregatie Mariannhill, Franz Pfanner. Franz was oorspronkelijk een trappist, die in diverse landen als missionaris heeft gewerkt. Hij kreeg een conflict met zijn orde, omdat hij meer wilde dan alleen contemplatie. Hij wilde werken aan ontwikkeling van gemeenschappen. Hij trad uit en kreeg uiteindelijk in 1909 toestemming van de paus om een eigen missiecongregatie te beginnen. Hij richtte zich op Europa om nieuwe kloosterlingen te werven en op te leiden.

Mariannhill beschikt sinds 1911 over Missiehuis, St. Paul in Arcen. Het bestond uit een pachterswoning met daaraan vastgebouwd een nieuwe kapel. Deze kapel is slechts enkele jaren als zodanig gebruikt. Binnen enkele jaren werd een nieuw klooster gebouwd op de huidige centrale parkeerplaats. Tot circa 1968 deed St. Paul dienst als opleidingscentrum voor missionarissen, die naar ontwikkelingslanden als Zuid-Afrika, Papua New Guinee en Brazilië uitgezonden zijn. Het klooster is medio jaren ’70 afgebroken en vervangen door het huidige klooster met kapel ca. Hier wonen in 2023 nog een achttal hoogbejaarde kloosterlingen. De kapel uit 1911 werd in 2000 geheel gerenoveerd en werd sindsdien het Franz Pfanner Huis genoemd.

 

Doelgroepen

Doelgroep van het Franz Pfanner Huis zijn cultuurliefhebbers uit de regio en toeristen, die in de regio verblijven. De stichting zet zich in om de activiteiten betaalbaar te houden voor iedereen.

 

 

 

Concerten

Het culturele aanbod van Podium Pfanner bestaat jaarlijks uit 6-7 Concerten op de Zondagochtend. De concerten variëren van (licht)klassiek tot modern en van muziek uit de regio tot muziek uit andere werelddelen. Musici en artiesten uit de regio wordt een podium geboden. Voor de Concerten op Zondagochtend wordt entree geheven. Betaling met de stadspas van de Gemeente Venlo is mogelijk.

 

Ondersteuning

De activiteiten van Podium Pfanner zijn mede mogelijk door een subsidie van de gemeente Venlo. Stichting Franz Pfanner Huis wordt verder gesteund door de congregatie van Mariannhill/Missiehuis St. Paul. 

 

Vrienden van het Franz Pfanner Huis

De activiteiten van de stichting worden financieel ondersteund door de Vrienden van het Franz Pfanner Huis. Dankzij deze steun kan een extra impuls worden gegeven aan de inrichting en de activiteiten van Podium Pfanner.