Franz Pfanner Huis

“Tentoonstellingen en concerten in mondiaal perspectief”

Landgoed Klein Vink

Begin 1900 werd het landgoed Klein Vink te Arcen aangekocht door de missionarissen van Mariannhill. Met de bouw van een kapel werd de stichting van het Missiehuis Sint Paul een feit. Enkele jaren later werden een groot klooster en een boerderij gebouwd. In de loop der jaren werden vele missionarissen van hieruit over de wereld uitgezonden. Gedurende de laatste decennia veranderde er veel. Op Klein Vink kwam eind jaren zestig een van de eerste recreatieparken in Noord-Limburg. Een park met een sociale doelstelling, waarin ook uitdrukkelijk plaats is voor mensen met beperkingen. Het grote klooster verdween in de jaren tachtig en de paters en broeders verhuisden naar een kleiner Missiehuis met een nieuwe kapel elders op het terrein. Vervolgens is eind jaren tachtig naast Vakantiepark Klein Vink het Thermaalbad Arcen verrezen. Niettemin bleven enkele oorspronkelijke gebouwen gespaard. Ook de oude kloosterkapel uit 1911 is bewaard gebleven.

Franz Pfanner

Deze oude kapel werd, na jarenlang als onder meer smederij gediend te hebben, in 2000 gerenoveerd en ingericht als een unieke moderne tentoonstellings- en concertruimte. Zij kreeg de naam mee van de stichter van Mariannhill, Franz Pfanner.

Stichting Franz Pfanner HuisFranz Pfannerhuis

In het Franz Pfanner Huis worden sindsdien activiteiten op het gebied van cultuur, kuur en natuur in mondiaal perspectief georganiseerd. Hiertoe werd op 23 januari 2001 de Stichting Franz Pfanner Huis opgericht. De activiteiten van deze vrijwilligersorganisatie hebben min of meer te maken met de sociale-maatschappelijke ontwikkelingen hier en elders in de wereld. Op deze manier zijn de activiteiten verbonden met de missionaire opdracht van de Congregatie Mariannhill en vinden zij op een nieuwe manier uitdrukking. Kortom, Rekreatiepark Klein Vink en het Franz Pfanner Huis staan niet los van het verhaal en de geschiedenis van Mariannhill. Dit verhaal wordt gevoed vanuit geloof en idealisme, met wijze woorden, muziek, kunst en is verbonden met (het ritme van) de natuur, opdat ook anderen daar aan deel mogen hebben.

Doelgroepen

Een belangrijke, algemene doelgroep van het Franz Pfanner Huis zijn de bezoekers van Klein Vink. Daarnaast richt het Franz Pfanner Huis zich op de regio.

Tentoonstellingen en concerten

Het culturele aanbod van het Franz Pfanner Huis bestaat jaarlijks uit vier exposities, 1-2 meditatiebijeenkomsten en 6-7 Concerten op de Zondagochtend. Bij de keuze van exposities en meditatiebijeenkomsten wordt nadrukkelijk gelet op de doelstelling van de stichting. De concerten variëren van (licht)klassiek tot modern en van muziek uit de regio tot muziek uit andere werelddelen. Musici en artiesten uit de regio wordt een podium geboden.

Ondersteuning

De activiteiten in het Franz Pfanner Huis zijn mede mogelijk door een subsidie van de gemeente Venlo. Het Franz Pfanner Huis wordt verder gesteund door Roompot – Klein Vink en de congregatie van Mariannhill. De tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage van bezoekers ter bestrijding van de onkosten wordt zeer op prijs gesteld. Voor de Concerten op zondagochtend wordt entree geheven.

Vrienden van het Franz Pfanner Huis

De activiteiten van de stichting worden financieel ondersteund door de Vrienden van het Franz Pfanner Huis. Dankzij deze steun kan een extra impuls worden gegeven aan de inrichting en de activiteiten van het Franz Pfanner Huis.

Huisdieren

Honden en andere huisdieren worden in de regel niet toegelaten.