TOPCONCERT CANTO OSTINATO AFGELAST

Het geplande concert van Podium Pfanner op zaterdag 5 augustus op het voorplein van Kasteel Arcen gaat helaas niet door vanwege de slechte weersvoorspelling. Het gaat om het concert, waar het muziekstuk “Canto Ostinato” van Simeon ten Holt ten gehore zou worden gebracht door Frank Steijns (beiaardier) en Canto-pianisten Jeroen en Sandra van Veen.

Dit concert zou plaatsvinden in de buitenlucht op de binnenplaats van de Kasteel Arcen in Arcen. Een locatie die een mooie ambiance zou bieden voor deze muzikale ervaring. Echter, om de kostbare vleugels en de rijdende beiaard van de solisten tegen regen te beschermen, is het onvermijdelijk dat we als organisatie de beslissing nemen het concert niet door te laten gaan.

We begrijpen dat dit teleurstellend nieuws is voor bezoekers, die zich net als wij verheugden op dit concert en bieden onze oprechte excuses aan voor het eventuele ongemak dat het annuleren met zich meebrengt. We hebben met veel zorg en toewijding naar deze gebeurtenis toe gewerkt, maar de weersomstandigheden liggen helaas buiten onze controle.

Wij hopen op begrip van iedereen, die dit concert zou willen bijwonen, en kijken ernaar uit hen in de nabije toekomst te mogen verwelkomen op een van onze concerten. 

Arcen, 1 augustus 2023

Topconcert met klokken en vleugels bij Kasteel Arcen

Tijdens het Zomeravondconcert van Podium Pfanner op 5 augustus spelen de pianisten Sandra en Jeroen van Veen samen met beiaardier Frank Steijns het bekende Canto Ostinato van Simeon ten Holt in een bijzondere bezetting en op een unieke locatie. Het concert vindt plaats in de openlucht op het voorplein van Kasteel Arcen, Lingsforterweg 26. 

Canto Ostinato, gecomponeerd door Simeon ten Holt in de jaren 1976-1979, is geen compositie die van A tot Z vastligt, maar een ‘vrije’ vorm van een aantal maten die de spelers naar eigen inzicht kunnen herhalen. Het stuk bestaat uit 106 secties waarin vooral melodie en de klank belangrijk zijn. Het concert lijkt haast een ritueel, waarbij het resultaat elke keer anders is. Bij Canto Ostinato bestaat geen leiding. Het stuk leidt als het ware zichzelf en het is de taak van de musici het stuk in juiste muzikale banen te voeren, waarbij zij ook afgaan op elementen van buitenaf: de akoestiek, het publiek en de sfeer. Beleef het stuk ter plaatse op 5 augustus in een versie voor 2 vleugels en carillon, een combinatie die al eerder klonk in o.a. de Stadsgehoorzaal in Leiden en de Fokkerterminal in Den Haag. 

Sandra en Jeroen van Veen studeerden aan het conservatorium in Utrecht. Zij speelden verschillende keren in Het Concertgebouw en op bekende podia in tal van Europese landen, waaronder Rusland. Ook speelden zij in Canada en de Verenigde Staten. Hun eerste cd wijdden zij aan Canto Ostinato. De opname was volgens de componist zelf de beste vertolking.

Frank Steijns studeerde in Leuven viool, muziektheorie en orkestdirectie en volgde daarnaast de opleiding tot beiaardier aan de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen. Hij is stadsbeiaardier van Maastricht, Heerlen en Weert en speelt viool in het Orkest van André Rieu. Ook speelde hij solo tijdens de Rieu Wereld Tour op zijn mobiel carillon van 43 klokken. Door naast klassieke ook populaire muziek op carillon te brengen en concerten te geven in samenspel met orkestband, synthesizers en andere instrumenten, weet hij ook de jeugd bij de beiaard te betrekken. 

Het concert begint om 20:15 uur, entree 15 euro p.p. Horeca na afloop voor eigen rekening. Reserveren via reserveren@franzpfannerhuis.nl Gratis parkeren tegenover MFA de Schans.
Betaald parkeren bij de Kasteeltuinen, seizoenkaarthouders gratis. Meer info 06-23 55 02 14

Top-Konzert mit Glocken und Flügeln auf dem Schlossplatz in Arcen

Während des Sommerabendkonzerts am 5. August werden die Pianisten Sandra und Jeroen van Veen gemeinsam mit dem Glockenspielmeister Frank Steijns das bekannte Canto Ostinato von Simeon ten Holt spielen in einer speziellen Besetzung. Das Konzert findet im Freien statt auf dem Vorplatz vom Schloss Arcen, Lingsforterweg 26.

Canto Ostinato, komponiert von Simeon ten Holt in den Jahren 1976–1979, ist keine von A bis Z festgelegte Komposition, sondern eine „freie“ Form einer Anzahl von Takten, die die Spieler nach eigenem Ermessen wiederholen können. Das Stück besteht aus 106 Abschnitten, in denen Melodie und Klang besonders im Vordergrund stehen. Das Konzert wirkt fast wie ein Ritual, bei dem das Ergebnis jedes Mal anders ist. Im Canto Ostinato gibt es keine Führung. Das Stück führt sich sozusagen von selbst, und es ist die Aufgabe der Musiker, das Stück auch unter Berücksichtigung von äußeren Elementen in die richtige musikalische Richtung zu lenken. Die Akustik, das Publikum, die Atmosphäre, alles beeinflusst das Endergebnis. Erleben Sie das Stück am 5. August vor Ort in einer Fassung für 2 Flügel und Carillon.

Sandra und Jeroen van Veen studierten am Konservatorium in Utrecht. Sie spielten mehrmals im Concertgebouw in Amsterdam und auf bekannten Bühnen in zahlreichen europäischen Ländern, darunter auch Russland. Auch spielten Sie in Kanada und den Vereinigten Staaten. Ihre erste CD widmeten sie dem Canto Ostinato. Die Aufnahme war laut dem Komponisten selbst die beste Wiedergabe.

Frank Steijns studierte Violine, Musiktheorie und Orchesterdirigieren in Leuven und absolvierte außerdem eine Ausbildung zum Glockenspielmeister an der Königlichen Glockenspielschule in Mechelen. Er ist städtischer Glockenspielmeister von Maastricht, Heerlen und Weert und spielt Geige im Orchester von André Rieu. Während der Rieu World Tour spielte er auch Solo auf seinem mobilen Carillon mit 43 Glocken. Indem er neben klassischer Musik auch populäre Musik auf dem Carillon aufführt und Konzerte gibt in Kombination mit Orchesterband, Synthesizern und anderen Instrumenten, gelingt es ihm auch junge Menschen für das Glockenspiel zu begeistern.

Das Konzert beginnt um 20:15 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro pro Person. Getränke anschließend auf eigene Kosten.   Reservierungen über reserveren@franzpfannerhuis.nl Kostenlose Parkplätze gegenüber MFA de Schans. Kostenpflichtiges Parken am „Kasteeltuinen“. Weitere Informationen +31 623 55 02 14