NIETS IS ZWART WIT 40 PRENTEN VAN AAD DE HAAS

Op Paaszaterdag, Paaszondag en Paasmaandag, 16 t/m 18 april vindt in het Franz Pfanner Huis, Park Klein Vink te Arcen de expositie ‘Niets is zwart wit’ plaats. Getoond worden 40 Passieprenten van Aad de Haas, die tijdens de expositie desgewenst nader toegelicht worden. De expositie is geopend van 13.00-17.00 uur. 

De lino’s werden in drie dagen vervaardigd door Aad de Haas en vallen nauwelijks op in vergelijk met zijn schilderijen die soms een verpletterende indruk achterlaten. 

De zwart-wit linosneden verbeelden op een hedendaagse wijze het lijdensverhaal. Niet alle 14 kruiswegstaties zijn in de prenten afgebeeld, maar des te meer is er aandacht voor de gewone mens in de wereld van vandaag. Hiermee krijgt het lijdensverhaal van Christus een actuele betekenis. Het gaat in deze serie om liefde en dood en hoe mensen in die verhouding met elkaar omgaan. Niets in die verhouding is zwart wit. 

Naast de Paasdagen zijn de 40 lino’s ook te zien tijdens de meditatiebijeenkomst op Goede Vrijdag. Ze vormen dan een contrast met een andere, kleurrijke kruisweg van Aad de Haas. De lichtbeelden worden ondersteund met korte teksten en meditatieve muziek van Anne-Marie van den Bercken op fluit. De meditatie op Goede Vrijdag 15 april begint om 20.00 uur.

Iedereen is welkom. Entree is gratis. Giften zijn welkom.

Voor meer informatie zie www.franzpfannerhuis.nl