GOEDE VRIJDAG MEDITATIEBIJEENKOMST

Vastentijd…

Periode van begeestering en tegelijk tijd van bezinning.

Waarin het leven van Jezus, de man van Nazareth,

een perspectief biedt op onze wereld van vandaag…

Vastentijd… van passie naar Pasen.

De meditatie is opgebouwd rondom beelden van Jan Toorop. 

Hij maakte een kruisweg waarvan de staties ontstonden in de beginjaren van de vorige eeuw. Stijlvol, met gevoel voor kleur en repeterende verhoudingen,

wordt kijken, zien omdat je je verbindt met een ander

in de wereld toen en onze tijd.

De bijeenkomst wordt begeleid door pastor Piet Linders.

Het geheel wordt muzikaal omlijst door Anne Marie van den Bercken op dwarsfluit.