De Pelgrim, Carmina Ludens

De nieuwe productie van muziektheaterkoor Carmina Ludens

Op zondag 17 april 2011 treedt muziektheaterkoor Carmina Ludens uit Nijmegen op in het Franz Pfanner Huis met een bijzondere productie “De Pelgrim”. De voorstelling in het kader van het Concert op Zondagochtend begint om 11.30 uur. De entree bedraagt € 7,50 p.p. inclusief een kop koffie of thee in de pauze. Aanbevolen wordt plaatsen te reserveren via franzpfannerhuis@home.nl of bij Wim Janssen (077-4732025).

Carmina Ludens is een klein gemengd koor met 12 enthousiaste leden onder leiding van inspira-tor en dirigent Hein Vrijdag. Voor het repertoire wordt geput uit muziek van de vroege middel-eeuwen tot heden uit verschillende landen en culturen. Carmina Ludens zingt zowel a capella als met begeleiding en wil de intentie van de muziek ook spelenderwijs (ludens) tot uitdrukking brengen. Dit gebeurt door gebruik te maken van mise en scène, decor, theaterbelichting, kleding, audiovisuele elementen en teksten.

Na de succesvolle concertreeks “De Engel” heeft het koor ‘pelgrimage’ als onderwerp van haar nieuwe productie gekozen. Het kerkbezoek neemt af maar pelgrimages nemen toe. De oude routes naar Rome, Lourdes en Jeruzalem worden opnieuw ontdekt. De Camino, de pelgrimsweg naar Santiago, wordt door veel gelopen of gefietst. Mensen uit alle continenten en van alle ge-zindten bevolken de verschillende routes en bestemmingen. Misschien is pelgrimeren een teken van de tijd, waarin menigeen de weg kwijt is en op zoek gaat. Ervaringen van pelgrims vormen de rode draad in de voorstelling. Verzameld uit verschillende verslagen laten ze ons hun bele-venissen mee ervaren: de keuze om op weg te gaan, het vertrek en het afscheid nemen, de moeite om af te kicken van het drukke bestaan, de ontberingen, de ontmoetingen en de gastvrij-heid, de ontdekking van de natuur, de persoonlijke confrontaties en ontwikkelingen en vooral de verworven inzichten.

De teksten in het programma vormen de schakel tussen een keur aan muziekstukken, variërend van een psalm voor de opgang naar Jeruzalem tot een compositie van Vaughan Williams over de natuur, en van een Noors gezang tot een Libanees lied. Cantigas de Santa Maria, middel-eeuwse liederen die onderweg naar Santiago werden gezongen, en het Zonnelied van Sint Franciscus zullen de luisteraar beroeren. De voorstelling wordt afgesloten met het indrukwek-kende Beatitudes: een compositie van Arvo Pärt, gebaseerd op de zaligsprekingen waarin weg én doel samenvallen.

“DE PELGRIM” is geënt op de voor Carmina Ludens bekende formule: mooie liederen uit alle tijden en culturen, van bekende en minder bekende componisten ondersteund door eenvoudige doch veelzeggende mise en scène. Een serieus onderwerp met spirituele strekking, een snufje humor, kwalitatief hoogstaande zang en instrumentale intermezzi.

Deze productie is in oktober 2010 in Nijmegen in première gegaan en vervolgens ook elders bijzonder goed ontvangen. Het bestuur is zeer verheugd, dat Carmina Ludens deze inspireren-de voorstelling in Arcen tijdens het jubileumjaar wil uitvoeren.

De uitvoering van deze productie in het Franz Pfanner Huis wordt mede mogelijk gemaakt dank-zij de financiële steun van Roompot Klein Vink, de gemeente Venlo en de congregatie van Mari-annhill.

Na de voorstelling kan de expositie “Het Licht kwam in de Duisternis”, een bijzondere kruisweg van Sjef Hutschemakers, worden bekeken. Deze tentoonstelling is nog ieder weekend tot en met 1 mei van 13.00-17.00 uur te bezichtigen (uitgezonderd Paaszaterdag).