Expositie “Het licht kwam in de duisternis”

Kruisweg Sjef Hutschemakers in het Franz Pfanner Huis

In het Franz Pfanner Huis op Klein Vink in Arcen is ieder weekend in de periode van 13 maart tot en met 1 mei 2011 de tentoonstelling “Het licht kwam in de duisternis” kruisweg van Sjef Hutschemakers, te bezichtigen.

Deze bijzondere expositie wordt georganiseerd in samenwerking met de stichting Sjefhutsch en maakt onderdeel uit van het jubileumprogramma 100 jaar Missiehuis St. Paul en 10 jaar Franz Pfanner Huis.

Sjef Hutschemakers is een veelzijdige kunstenaar en werkt ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds in grote gedrevenheid. Hij kijkt nog altijd met verwondering naar de schepping en moeder aarde. Het lijden en sterven van Christus heeft hem vele malen geïnspireerd. In diverse Zuid-Limburgse kerken zijn kruiswegstaties van zijn hand te bewonderen. Naast schilderijen en grafisch werk maakte hij ook muurschilderingen en ramen van glas in lood.

De tentoonstelling in het Franz Pfanner Huis toont, naast andere werken van zijn hand, veertien half abstracte en in zwart-wit uitgevoerde staties van de allereerste door hem vervaardigde kruisweg. De titel van de kruisweg is ontleend aan een tekst uit het Johannes evangelie.

Het werk van deze bekende en opmerkelijke Limburgse kunstenaar vindt in brede kring veel waardering. Ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag zal er dit jaar een (2e) boek over hem en zijn werken verschijnen met als titel “De Verbondenheid”.

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag 13 maart 2011 om 11.45 uur. Hieraan vooraf gaat om 10.30 uur een H. Mis in de kapel van het Missiehuis St. Paul op Klein Vink, waarin het thema van de tentoonstelling centraal staat. De H. Mis wordt evenals de opening van de expositie opgeluisterd door Vocaal Ensemble Vicenda uit Venlo onder leiding van Oksana Baljva. Iedereen is van harte welkom.

Het Franz Pfanner Huis is geopend zaterdags en zondags van 13.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van Paaszaterdag. Ook is het Franz Pfanner Huis op Paasmaandag geopend. De entree is gratis, giften zijn welkom.

Voor meer informatie kan men terecht op www.stichtingsjefhutsch.nl.