Expositie “Verstilde schoonheid”

Onder de titel “Verstilde Schoonheid” is van 23 oktober tot en met 4 december 2011 is ieder weekend van 13.00-17.00 uur een bijzondere en gratis toegankelijke iconen-expositie te zien in het Franz Pfanner Huis.

De opening wordt gehouden op 23 oktober om 11.45 uur. Hieraan gaat een H. Mis in de kapel van Missiehuis St. Paul vooraf. De H. Mis begint om 10.30 uur en wordt met Slavisch Byzantijnse gezangen ingevuld door Mannenkoor Arch Luit uit Arcen o.l.v. Vincent Oostenbrink. Het Mannenkoor uit Arcen zal ook de opening van de tentoonstelling muzikaal begeleiden.

Op de tentoonstelling zijn iconen te zien die door Liesbeth Smulders-Groot uit St. Anthonis zijn vervaardigd. Verder is er achtergrondinformatie over de getoonde afbeeldingen aanwezig en wordt uitgelegd wat de verschillende fases in het schilderproces zijn. Een aantal van deze iconen zijn te koop.
Liesbeth is een tiental jaren geleden door een cursus kunstgeschiedenis met iconen in aanraking gekomen. Zij heeft vervolgens les genomen en zich het proces van het schilderen van iconen eigen gemaakt. Ze geeft deze kennis op haar beurt weer door aan haar cursisten, die onder haar leiding een icoon op de traditionele manier schilderen. Voor meer informatie over deze kunstenares wordt verwezen naar haar site www.liesbeths-ikonen.nl 

Daarnaast wordt er een deel uit de iconencollectie van het Museum voor Religieuze Kunst te Uden tentoongesteld. De iconencollectie van dit museum is omvangrijk, vermaard en geliefd onder het publiek. De collectie is beschreven in een fraaie boek getiteld “Iconen in de Abdij” en is in volle omvang in de Kerstperiode in de benedenzalen van dit museum te bezichtigen. Zie ook www.museumvoorreligieuzekunst.nl 

Het woord ‘icoon’ komt van het Griekse ‘eikoon’, wat ‘beeltenis, portret of gelijkenis’ betekent. Het is een afbeelding van een of meer personen of een gebeurtenis uit het Oude of Nieuwe Testament. De bedoeling van iconen is een andere wereld, een andere werkelijkheid, de wereld van het hemelse te laten zien, waar God, Christus, zijn moeder en alle heiligen verblijven. De gezichten van de heiligen lijken licht uit te stralen, ze zijn omgeven door een stralenkrans van bladgoud en ook de achtergronden zijn vaak oker- of goudkleurig. Dit als afspiegeling van het hemelse licht, dat de toeschouwer zelden onberoerd laat.

Het schilderen van iconen is aan strenge regels gebonden en wordt gezien als een vorm van gebed. De naam van de iconenschilder doet er niet toe. De schilder is een instrument in de handen van het Goddelijke. Een icoon wordt met pigmenten, gebonden met eigeel, geschilderd op een met krijt geprepareerde houten plank. De schildering wordt opgebouwd uit vele lagen, waarbij de onderliggende lagen van grote invloed zijn op het uiteindelijke resultaat.

In de tentoonstellingsperiode worden nog twee bijzondere activiteiten gehouden. Op zondag 6 november komt Liesbeth Smulders naar het Franz Pfanner Huis en zal zij van 13.00-17.00 uur een demonstratie icoonschilderen verzorgen. Nell Notermans uit Arcen, Master Interreligieuze/ interculturele Spiritualiteit, houdt op 20 november om 16.00 uur in het Franz Pfanner Huis een lezing over het spirituele in de iconen.