Expositie “De Kracht van de Bron”

Ietje-van-RoosmalenAlgemeen

Het 11e seizoen van het Franz Pfanner Huis start met een bijzondere expositie “De Kracht van de Bron” met werken van de Nijmeegse kunstenaar Tajddin Özen en Ietje van Roosmalen uit Mook. Deze tentoonstelling wordt gehouden van 12 februari tot en met 25 maart 2012 in de sfeervolle expositieruimte van het Franz Pfanner Huis, Klein Vink 4 te Arcen.

Afbeelding-Kracht-van-de-BrTe zien zijn beelden van Tajddin Özen en grafiek en graftiles van Ietje van Roosmalen. Bezoekers zijn van harte welkom op zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. Het Franz Pfanner Huis is in het Carnavalsweekend gesloten. Groepsbezoek is op afspraak mogelijk. De entree is gratis.

Opening

De officiële opening wordt voor genodigden en belangstellenden gehouden op 12 februari om 11.30 uur in. Naast enkele inleiders wordt de opening muzikaal opgeluisterd door het k oor Cantantes uit Mook onder leiding van Elske van Thoor. Iedereen is welkom bij deze opening.

Tajddin Özen

Tajddin Özen is in 1955 in Malatya (Oost-Turkije/Koerdistan) geboren. Na de middelbare school volgde hij een studie journalistiek in Istanbul en was hij vier jaar als journalist werkzaam en actief als bestuurslid van een studentenvereniging en arbeidersvakbond. Naar aanleiding van zijn politieke activiteiten was hij van 1980 tot 1988 politiek gevangene in Istanbul. Na zijn vrijlating vestigde hij zich in januari 1989 in Nijmegen.

In 1990 begon hij aan de Kunstacademie in Arnhem richting Vrije Kunst, die hij in 1995 afrondde. Vanaf die tijd werkt hij in zijn atelier als beeldende kunstenaar en exposeert hij op diverse plaatsen in Nederland en Duitsland.

De achtergronden en herinneringen van Tajddin worden uitgedrukt via beelden van mens en dier in brons en steen. Tevens houden zij verband met mythologische verhalen. Vanuit welk perspectief dan ook wordt gekeken vertellen deze beelden telkens weer een ander aspect van een verhaal. Een levensverhaal, dat in zijn verdere ontwikkeling werd opgetekend: macht, onderdrukking, solidariteit, bevrijding en ook een verbinding tussen heden en verleden. Het is alsof mens en dier in zijn beelden hiervan getuigen.

De beelden symboliseren de geestelijke en ook lichamelijke uitbeelding van lichaam en geest. Daarom is er in de beelden altijd sprake van open en gesloten delen. In elk beeld is de geestelijke kant aanwezig met het symbool van openheid. Gesloten delen symboliseren het lichaam. De kracht van deze beelden is, dat zij universele menselijke thema’s vertolken. Het thema “open en gesloten”, dat in de beelden tot uitdrukking komt, nodigt de kijker uit hierover te reflecteren en geeft ruimte voor eigen interpretaties. De bronzen beelden rusten als het ware met een inhoudelijke verbinding op een stenen voetstuk, Zo geven brons en steen ieder een eigen accent aan elkaar, terwijl de eenheid in beide materialen tot uitdrukking komt.

Ietje van Roosmalen

Ietje van Roosmalen is in 1943 in Maastricht geboren en kwam uit een groot gezin, waarin het zelf maken van cadeautjes werd gewaardeerd en gestimuleerd. Deze zelfwerkzaamheid en bezig zijn met de handen is belangrijk gebleven gedurende haar hele leven.

Zij woont nu in Mook en was daar actief op school en in het dorpsleven. Zij is medeoprichtster van de Heemkundekring De Grenssteen en schreef artikelen over de Plasmolense kunstenaars en andere onderwerpen. Ook was zij van begin af aan betrokken bij de oprichting van Stichting Jacques van Mourik met o.a. het verzamelen, beheren, laten restaureren en tonen van kunstwerken. Sinds 1970 maakte zij zich de techniek van het kantklossen eigen en volgde begin 1980 een opleiding kantontwerpen aan het Henri Story Instituut in Gent (B.) In die tijd begon zij ook te schilderen. In 1990 is zij grafisch gaan werken en gaandeweg heeft zij de beide technieken doen versmelten, hetgeen in ‘ graftiles’ uitmondde. Haar werken waren te zien op diverse tentoonstellingen.

Na het overlijden van haar man studeerde Ietje in 2000 kunstgeschiedenis aan de Universiteit in Nijmegen. Zij studeerde af in 2008 op ‘ Het Circus van Calder’ . Dit sprak haar aan, omdat Calder ook zeer grafisch te werk ging met zijn circusfiguren en draadsculpturen. De laatste jaren heeft Ietje van Roosmalen meer tijd gekregen om zich toe te leggen op grafiek.

Ietje exposeert in het Franz Pfanner Huis met als thema “lijnen van het leven”. De lijnen van het leven komen van ver weg tot in deze tijd. Ze komen hier en nu samen en gaan weer uit elkaar en verdwijnen weer ver weg in de toekomst, elk met een eigen bestemming. Kinderen worden geboren uit verschillende ouders, die hun eigen afkomst en eigen geschiedenis hebben. En in een kind komen die lijnen samen om het gegeven leven weer door te geven en zich te verbinden met andere, nieuwe lijnen. Dit weefsel van lijnen fascineert en is terug te zien in het spel van de draden in kantwerk, in elk los weefsel, waarin de structuur van het maaksel duidelijk te zien is. De techniek van het kantklossen is één aspect van dit dradenspel. De voorstelling, die ermee gemaakt wordt, is een even belangrijk aspect. In grafiek is de lijn even fascinerend en speelt een wezenlijke rol in het verhaal, dat verteld wordt. Draden, lijnen, ze blijven boeien.