Expositie “Verweven Wereld”

franz_pfanner_geweven_wereldVan 27 oktober t/m 1 december 2013 is in het Franz Pfanner Huis, Klein Vink 4 te Arcen, de ex-positie “Verweven Wereld”, ambachten hier en daar in mondiaal perspectief, te zien. Deze expo-sitie bevat foto’s uit de tentoonstelling “Vreemde Streken” van de Wereldwinkel Deurne en Art Quilts van Tiny Koppens.

De openingstijden zijn iedere zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis. Groepsbezoeken zijn op afspraak mogelijk. Op zondag 27 oktober is de opening met muzikale intermezzo’s door Amaryllis, het koor van de Rudolf Steiner School te Venlo, onder leiding van Mia Schoonbrood.

“Verweven Wereld”

“Verweven Wereld” laat de overeenkomsten zien tussen ambachtelijke producenten in ontwikkelings-landen en die van hier. Bezoekers krijgen informatie over (de herkomst van) producten, de productie-wijze en de leefomstandigheden van de producenten in de ontwikkelingslanden en hier.

“Vreemde Streken”

“Vreemde Streken” heeft als thema een vergelijking van de economische ontwikkeling, de leefomstan-digheden en de productiemethoden daar en hier. Het economisch belang van de kleine ambachtelijke re-gionale producenten komt samen met dat van de producenten ver weg. In beide gevallen gaat het om kwaliteitsproducten met respect voor mens en milieu. Het accent ligt op ondernemerschap in kleine am-bachtelijke bedrijven, zowel in de regio (MKB bedrijven) als in ontwikkelingslanden (kleine boeren, vaak in coöperatief verband). Ambachten die hier nog maar sporadisch uitgeoefend worden zijn in ont-wikkelingslanden nog vaak alledaags. Er zijn parallellen tussen de coöperatieve oorsprong van o.a. land- en tuinbouw, detailhandel en banken in ons land en de ontwikkeling van coöperaties en microkredieten in ontwikkelingslanden. Ondernemerschap is de rode draad in de tentoonstelling. Vreemde Streken wil zo mondiale bewustwording koppelen aan de actuele sociaal-economische realiteit van de eigen regio. Arbeid en eerlijke handel zijn ook terug te vinden in het artistieke werk van Tiny Koppens. De art quilts van Tiny Koppens hebben de acht Millenniumdoelen van 2015 als uitgangspunt. Door haar werk voor Kwataniza (solidariteitsvereniging Oeganda) met haar quilten te combineren zijn de quilts over millenniumdoelen ontstaan. Afrika is haar inspiratiebron, maar zij leert ook veel van het vakmanschap in de 3e wereld. In haar geval het weven, vilten, verven en bewerken van stoffen. In haar art quilts past zij diverse technieken van stof bewerken toe.

Op deze expositie zijn zelf geverfde stoffen en stofbewerkingen met verschillende technieken te zien. Tiny experimenteert met vormen, kleuren en diverse materialen. De basis ligt in de techniek van het traditionele quilten. Hierdoor komen uitzonderlijke resultaten tot stand. Quilts maken is haar hobby en ze heeft al verschillende exposities gehad. Daarnaast reist ze het land door om cursussen en workshops te geven.

De (regionale) ambachtelijkheid wordt nog eens uitdrukkelijk onderstreept middels de tentoongestelde streekproducten en een stand van de Wereldwinkel Venlo.

Voor meer info zie www.tinykoppens.nl

Bekijk de affiche