Palmzondagconcert Franz Pfanner Huis

Op 29 maart 2015 vindt het Palmzondagconcert plaats in het Franz Pfanner Huis. Dit concert staat traditioneel in het teken van de Passie en de naderende Pasen. De muzikale invulling van het concert berust dit jaar bij de Schola Cantorum van het Ward-Instituut uit Roermond en het Vocaal Kwartet Quartz.

Schola Cantorum
Schola 30 aug. 2014De oudste opgeschreven christelijke muziek is het gregoriaans, waarvan de oorsprong ligt in de muziek van de Joodse synagoge. Door de eeuwen heen verwaterde de muziek, maar werd in de 19e eeuw herontdekt en gerestaureerd door de monniken van Solemnes in Frankrijk. Sinds de introductie van de volkstaal in de RK Kerk door het 2e Vaticaanse Concilie raakte het gregoriaans meer op de achtergrond.
Niet verbonden aan enige parochie of stad wil de Schola Cantorum een bijdrage leveren aan het stimuleren van de publieke belangstelling voor het gregoriaans en het behoud van dit culturele erfgoed binnen en buiten de liturgie.

Vocaal Kwartet Quartz
OQuartz2m de verwantschap tussen bepaalde meerstemmige muziek en het gregoriaans tot uiting te brengen treedt afwisselend met de Schola op het Vocaal Kwartet Quartz. De vier zangers en zangeressen van dit in 2003 opgerichte kwartet bouwden een ruime ervaring op in diverse kamerkoren en kleinere ensembles. Naast muziek uit onder andere de renaissance en latere periodes staan op het programma een tweetal composities, in 2013 speciaal voor het kwartet geschreven door de Italiaanse componist Mariano Garau.
De Schola Cantorum zowel als het Vocaal Kwartet Quartz brachten meerdere Cd’s uit.

Aanvang en entree
Het concert begint om 11.30 uur en de entree bedraagt € 10,-, inclusief het kopje koffie tijdens de pauze. Reserveren is mogelijk via de receptie van Klein Vink (0)774 732 525, franzpfannerhuis@home.nl of 077-4732025 (Wim Janssen).