JAARPROGRAMMA 2023 PODIUM PFANNER

DOOR LEX VAN MARCKE·

Zoals het programma er nu uit ziet, komen er 7 concerten, waarvan een bijzonder avondconcert in de openlucht en een buitenactiviteit (buitenfilm met optreden koor). De meeste concerten zullen plaatsvinden in de foyer van gemeenschapshuis De Schans, Burgemeester Van Soest-Jansbekenplein 3 te Arcen. Het programma bevat enkele nieuwigheden. De programmering is breder en gericht om ook andere doelgroepen te bereiken. 

Daarnaast zijn er meditatieve bijeenkomsten op Goede Vrijdag en op de vrijdag voor Kerstmis. Deze bijeenkomsten worden voorbereid door pastor Piet Linders en vinden plaats in de kapel van St. Paul.

De entreeprijs voor concerten is vastgesteld op 15 euro. Hierbij is inbegrepen koffie/thee bij concerten met een pauze, tenzij anders wordt aangegeven. 

De verhoging met (slechts) een euro is het gevolg van een locatiewisseling per 1-1-2023. De stichting krijgt meer huisvestingslasten en is afhankelijk van een derde voor het verstrekken van consumpties in de pauze.

Plaatsreservering wordt aanbevolen via reserveren@franzpfannerhuis.nl (dit is geen link, e-adres svp overnemen).

De Goede Vrijdagbijeenkomst en de Kerstbijeenkomst in de kapel van Missiehuis St. Paul aan de Mariannhilldreef te Arcen zijn gratis toegankelijk.

Voor de uitvoering van het programma is subsidie verleend door de gemeente Venlo in het kader van de uitvoering van het cultuurbeleid.

Data en activiteiten Podium Pfanner 2023

15 januari – 11.30 uur Beste wensen concert

Concert door Frank Steijns & VerrasSing, drie zangeressen en instrumentalist uit het Johann Strauss Orkest van André Rieu.

Lees meer

2 april – 11.30 uur Passie- Pasen Concert

Kamerkoor Limburg o.l.v. dirigent Dion Ritten en met pianobegeleiding door Véron Jongstra. Dit projectkoor zingt prachtige koormuziek van moderne Amerikaanse en Scandinavische componisten.

Lees meer

Vrijdag 7 april – 19.30 uur

Goede Vrijdagbijeenkomst in de kapel van St. Paul o.l.v. pastor Piet Linders

Lees meer

Zondag 14 mei – 11.30 uur 

Moederdagconcert op de Zondagochtend met Chamber Choir Sophia uit Kyiv onder leiding van Oleksii Shamrytskyi

Lees meer

Zondag 4 juni – 11.30 uur (is helaas geannuleerd vanwege ziekte)

Voorjaarsconcert met Ria Janssen en Marcel Kuepers (zang en piano). Een licht programma met o.a. liederen van Schubert aan de hand van tekeningen van Anton Pieck.   

 Lees meer

Zaterdagavond 5 augustus 

Zomeravondconcert op het voorterrein van Kasteel Arcen (Kasteeltuinen Arcen). Aanvang 20.15 uur. Uitgevoerd wordt het instrumentale werk Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt op maar liefst twee vleugels door meesterpianisten Sandra en Jeroen van Veen en op een rijdende beiaard door Frank Steijns. Dit concert gaat alleen door bij goed weer.

Lees meer

Vrijdagavond 25 augustus – bij invallen van de duisternis

Boëte Kiéke, een filmactiviteit op het Burgemeester Gubbelsplein (kerkplein), Arcen i.s.m. De Nieuwe Scène Venlo met in het voorprogramma om 20.15 uur een optreden van Vocalgroup Avalon Arcen. De film (Le Sens de la Fête, ook wel aangeduid als C’est la vie) voor alle leeftijden begint na het invallen van de duisternis. Bij slecht weer gaat deze activiteit niet door.

lees meer

Zondag 10 september – 11.30 uur 

Familieconcert met blazersensemble Zuiderwind en de acteurs Maaike Rijks en Florian Slangen naar het kinderboek “Jacob en de Zeven Gevaren” van Jacques Vriens en met muziek van Jean Lambrechts.

Lees meer

Zondag 22 oktober  – 11.30 uur

Indian Summer Concert door Dokwerk Saxophone Quartet.

Lees meer

17 december – 19.30 uur  (er zijn nog plaatsen te reserveren)

Bijna Kerst Concert met Vocal Group Angels Rule

In een intieme setting en met begeleiding van Maarten Jung op gitaar kan het publiek tijdens het Bijna Kerst Concert bij Podium Pfanner in de foyer van MFA De Schans genieten van prachtige Kerstsongs, afgewisseld met ander repertoire van Vocal Group Angels Rule. 

lees meer

22 december  – 19.30 – 20.30 uur

Kerstbijeenkomst “Blijven vertellen” in de kapel van Missiehuis St. Paul, Mariannhilldreef 1, Arcen (Klein Vink) o.l.v. pastor Piet Linders en met sfeervolle kerstliederen gezongen door Loes en Guido Willems en met muzikale begeleiding van Anne-Marie van den Bercken. Iedereen is welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

lees meer