Jubileum

jubileumDubbel Jubileum

In 2011 was het 100 jaar geleden, dat door de Congregatie van de “Missionarissen van “Mariannhill” het Missiehuis St. Paul in Arcen werd gesticht om paters en broeders op te leiden voor uitzending naar haar missiegebieden.

Op initiatief van deze Mariannhillers werd in 2001 de Stichting Franz Pfanner Huis opgericht. De stichting werd vernoemd naar de oprichter van de congregatie en organiseert sindsdien culturele activiteiten in mondiaal perspectief. Activiteiten verbonden met de missionaire opdracht van de Congregatie Mariannhill, op een nieuwe manier uitgedrukt. Deze vinden plaats in een bijzonder mooie ruimte, die in de eerste jaren van St. Paul de functie van kloosterkapel vervulde.

100 jaar St. Paul en 10 jaar Franz Pfanner Huis, reden te over om hier gedurende het gehele jaar 2011 met feestelijke vieringen en bijzondere activiteiten bij stil te staan.

missiehuist-st-paul100 Jaar Missiehuis St. Paul

Ten noorden van Arcen, tussen de heidevelden van de Hamert en het dorp, lag het landgoed Klein Venke (het latere Klein Vink). Begin 1900 was hier een “vetweiderij en veefokkerij van hoornvee en paarden” gevestigd en graasden er de paarden van de in Venlo gelegen huzaren.

In die tijd was in Mariannhill Zuid Afrika sinds tientallen jaren een aantal trappisten, veelal van Duitse afkomst, actief. Begonnen zoals het trappisten behoorde, zwijgend, biddend en zelfvoorzienend, staken zij echter steeds meer energie in het stichten van boerderijen en andere bedrijven, scholen, een weeshuis en een zusterklooster. Missionering! Hun bezielende en strakke leider was abt Franz Pfanner.

Het afwijkende gedrag ten opzichte van de trappistenregels leidde echter tot conflicten met de orde. De grondaankopen en de missiescholen waar blanke en zwarte kinderen gelijk behandeld werden konden daarnaast geen genade vinden in de ogen van de (blanke) autoriteiten. Uiteindelijk werd Abt Franz door de orde geschorst, wat er na nog jaren van spanningen toe leidde dat Mariannhill in 1909 een zelfstandige congregatie werd. Vlak daarna in dat jaar stierf de oprichter van de congregatie, Franz Pfanner.

Het streven van de Mariannhillers was er op gericht om zo snel mogelijk te beginnen met een eigen opleiding in Europa. Op zoek naar een plek voor een opleidingshuis stootte Pater Notker Vorspel bij toeval op het landgoed in Arcen. Op 30 december 1910 werd de koopakte bij de notaris verleden en op 1 mei 1911 werd de op het landgoed gelegen pachterswoning, nu kantoren en receptie van het park, betrokken door de eerste Mariannhillers. Het gebouw werd Sankt Paul genoemd. Vier maanden later stond de kapel, nu het Franz Pfanner Huis, er tegenaan. In een tijdbestek van enkele jaren ontstonden een nieuwe boerderij en daaropvolgend de eerste vleugels van wat een groot klooster moest worden.

Sint Paul groeide en bloeide en honderden missionarissen werden opgeleid en uitgezonden naar Papoea Nieuw-Guinea, Brazilië en Afrika. Tot de jaren 60 toen het stiller werd en er elk jaar minder novicen en minder fraters kwamen.

De landerijen werden een vakantiepark voor zogeheten geïntegreerde recreatie waarvan de opbrengsten besteed moesten worden aan projecten in de Derde Wereld, met name de missies van Mariannhill.

Het grote Missiehuis werd in de jaren 80 afgebroken en de op Sint Paul wonende paters en broeders kregen op het terrein een nieuw en modern Missiehuis met een nieuwe kapel. Dit Missiehuis werd tevens de nieuwe thuisbasis voor de uit de missie terugkerende paters en broeders. Of werd hun vakantieadres wanneer ze tijdelijk weer in Nederland zijn. In 2004 is het park verkocht aan Roompot Vakanties. 100 jaar Sint Paul, een mijlpaal, naar alle waarschijnlijkheid echter in Nederland voor de Mariannhillers ook de laatste. Hun werk wordt voortgezet in de landen, daar waar zij hun pionierswerk hebben verricht.

10 jaar Franz Pfanner Huis

De op het vakantiepark gelegen oude uit 1911 daterende kloosterkapel, die in de loop van de jaren voor meerdere veelal technische doeleinden werd gebruikt, onderging eind jaren 90 een metamorfose. Het gebouw werd bestemd als ruimte waar kunst, muziek en bezinning een plaats kregen.

Het kreeg als naam mee het Franz Pfanner Huis met als opdracht om culturele activiteiten in mondiaal perspectief te organiseren. Hiertoe werd in 2001 de Stichting Franz Pfanner Huis opgericht. Na aanvankelijk uitsluitend als expositieruimte te hebben gediend is na enkele jaren ook gestart met de Concerten op de Zondagochtend.

Door de stichting worden jaarlijks vier tentoonstellingen en vier concerten georganiseerd. Daarnaast vinden, passende binnen de doelstelling van het Franz Pfanner Huis, activiteiten plaats georganiseerd door derden.

In de loop van de jaren is de stichting gegroeid tot een organisatie waaraan meer dan 40 vrijwilligers hun medewerking verlenen en die, naast de Congregatie Mariannhill, ondersteund wordt door de Gemeente Venlo (voorheen de gemeente Arcen en Velden) en Roompot Vakanties.