Nieuws vanuit het Franz Pfanner Huis

Vanwege de handhaving van de coronamaatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan heeft het bestuur van het Franz Pfanner Huis besloten om in de 1e helft van 2021 niet meer er vanuit te gaan, dat er nog concerten en tentoonstellingen kunnen worden gehouden. De activiteiten, die niet hebben kunnen doorgaan, worden zo veel mogelijk opnieuw ingepland voor het seizoen 2021-2022 en het seizoen 2022-2023.

Het bestuur zet nu alle zeilen bij om eind augustus en voorzover hiervoor toestemming van overheidswege wordt verleend te starten met de expositie over de Maasduinen. Deze expositie was gepland in 2020, maar is uitgesteld vanwege de coronapandemie en de daarmee samenhangende sluiting van het Franz Pfanner Huis. Het eerste concert is vooralsnog medio oktober 2021 voorzien. Wij zullen onze vaste relaties tijdig informeren over deze activiteiten en onze maatregelen om het bezoek aan het Franz Pfanner Huis veilig en verantwoord te laten verlopen.

Vanaf het komende seizoen wordt het correspondentieadres van onze stichting gewijzigd. Het nieuwe adres per 1 juli is: Stichting Franz Pfanner Huis, p/a Maasstraat 28, 5944 CD Arcen.

Wij zien uit naar de herstart. Blijf gezond. Hou vol, er komen betere tijden.

Arcen, 14 april 2021