Programma 2020-2021

Franz Pfanner Huis pakt de draad weer op

Ook het Franz Pfanner Huis in Arcen is geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis en heeft vanaf 15 maart de nog voor het seizoen 2019-2020 op het programma staande expositie en concerten moeten annuleren. Nu de overheid de veiligheidsmaatregelen enigszins versoepeld heeft worden met ingang van het nieuwe seizoen de activiteiten echter voorzichtig aan weer opgepakt.

Met inachtname van deze maatregelen blijven deze activiteiten vanaf september t/m december aanstaande voorlopig beperkt tot 2 exposities met een duur van 6 weken en openingsuren op zaterdag en zondag.

Bij concerten kan het Franz Pfanner Huis maximaal 125 bezoekers herbergen. In verband met de 1.50 meter maatregel en het beperkt aantal bezoekers dat nu kan worden toegelaten, kunnen er gedurende deze maanden helaas geen concerten plaatsvinden.

De bevindingen opgedaan in de periode vanaf september bepalen, samen met de overheidsvoorschriften die dan van kracht zijn in december, welke activiteiten vanaf januari t/m mei 2021 opgepakt worden.

Gemaakte afspraken met ensembles, musici en exposanten, die in het afgelopen en voor het komende seizoen zijn geannuleerd, worden in goed overleg toekomstig opnieuw op de agenda gezet.

Extra maatregelen bij herstart programma in september

Wij hebben u gemist, maar van vaste bezoekers hebben we de afgelopen maanden ook gehoord, dat ook zij ons gemist hebben en dat zij uitkijken naar de activiteiten van het Franz Pfanner Huis in het nieuwe seizoen, die wel kunnen plaatsvinden. Fijn te horen toch?

In oktober/november maken wij de balans op hoe het is om met beperkingen open te zijn en welke programmering in 2021 mogelijk is. Bij het voortduren van de 1,5 meter samenleving gaan we bekijken of we naast exposities concerten met een kleine bezetting en met minder publiek in de 1e helft van 2021 veilig kunnen organiseren. U hoort hier nog van.

Voor een verantwoord bezoek van de exposities, die dit najaar op de rol staan, doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van bezoekers en in het bijzonder op de bereidheid om de landelijke richtlijnen met een aanvullende lokale inkleuring op te volgen.

  • De algemene Coronarichtlijnen van het RIVM zijn ook in het Franz Pfanner Huis van toepassing.
  • Vooraf reserveren met opgave van een tijdblok is echter niet nodig.
  • Er geldt wel een maximumaantal bezoekers, dat gelijktijdig de expositie kan bezoeken.
  • Als dit aantal onverhoopt wordt bereikt, hetgeen wij op basis van ervaringen bij eerdere tentoonstellingen niet verwachten, zal aan nieuwe bezoekers gevraagd even buiten te wachten.
  • Bij de ingang van de tentoonstellingsruimte wordt van bezoekers verlangd, dat zij hun contactgegevens achter laten vanwege eventuele noodzakelijke bron- en contactonderzoek door de GGD.
  • Bezoekers gelieve verder eventuele aanwijzingen van suppoosten op te volgen.

Maar ondanks de extra maatregelen hopen wij, dat bezoekers zich welkom voelen en onbekommerd kunnen genieten van de prachtige expositie van werken van de wereldberoemde en veelzijdige Bořek Šípek. Wij bedanken Henny Weckx voor het beschikbaar stellen van deze werken uit zijn privécollectie en geven onze tentoonstellingscommissie een pluim voor de organisatie van deze expositie.

En … later in dit jaar is er meer moois te zien tijdens de expositie “Een ingeslagen weg” van Peter van Veggel en Ena Rutten. Maar daarover volgt later meer.

Blijf gezond en tot ziens in het Franz PfannerHuis.
Het bestuur

6 september t/m 18 oktober 2020

Bořek Šípek, duivelskunstenaar in vormgeving
Iedere zaterdag & zondag van 13:00 – 17:00 uur
Meer info