Verantwoorden en vooruit kijken

Verantwoorden

Wij verantwoorden het 19e jaarverslag graag aan u, waarin we terugblikken op de activiteiten en gebeurtenissen in en om het Franz Pfanner Huis in 2019.

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op weer een mooi activiteitenjaar mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers en de financiële en facilitaire ondersteuning door Roompot Vakanties en Roompot Park Klein Vink, de gemeente Venlo, de Congregatie Mariannhill en onze Vrienden. Wij zijn hen hiervoor weer veel dank verschuldigd.

Vooruit kijken

Met u willen we graag vooruit kijken! Hieronder vindt u het document waarin we vooruitkijken in de periode van 2020-2024!