Verantwoorden en vooruit kijken

Verantwoorden

Wij leggen graag ieder jaar verantwoording af over onze activiteiten. Dat doen we door onze jaarverslagen vanaf 2019 op onze website te publiceren. Deze jaarverslagen kunt u hieronder downloaden. Reacties op het jaarverslag zijn welkom.

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op de grote inzet van onze vrijwilligers en de financiële en facilitaire ondersteuning door Roompot Vakanties en Roompot Park Klein Vink, de gemeente Venlo, de Congregatie Mariannhill en onze Vrienden. Wij zijn hen hiervoor weer veel dank verschuldigd.

Jaarverslag jaargang 2021

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-2021-4

Vooruit kijken

Met u willen we graag vooruit kijken! Hieronder vindt u het documenten waarin we vooruitkijken in de periode van 2020-2024! Het betreft ons beleidsplan en een addendum bij dit beleidsplan, zoals vastgesteld door het bestuur in maart 2021.